Investīcijas

Uzņēmums veic riska investīcijas perspektīvu uzņēmumu pamatkapitālā. Uzņēmums fokusējas un pirmssēklas investīcijām veicot ieguldījumus izcilās idejās ar visaptverošu ietekmi un globālu potenciālu.

Mūs interesējošās nozares: tīrā enerģija,  enerģijas uzkrāšana, elektromobilitāte. Mūsu pieredze elektromobilitātē un elektronikas tehnoloģijās palīdz pārvērst idejas tehniskos risinājumos un produktu prototipos.

Uzņēmums līdz šim ir veicis investīcijas divos uzņēmumos: