Elektromobilitāte

SIA   "Ivory Group"  ir viens no vadošajiem elektromobilitātes ekspertiem Latvijā.  Uzņēmums regulāri piedalās elektromoblilitātei veltītās starptautiskās konferencēs, kā arī ir starptautisko asociāciju biedrs enerģijas uzkrāšanas nozarē.

Uzņēmums ir piedalījies Latvijas elektromobilitātes nacionālā plāna izstrādē, kā arī pastāvīgi sadarbojas ar Ceļu satiksmes drošības direkciju,  Satiksmes ministriju, kā arī nevalstiskajām organizācijām - Bezizmešu mobitātes atbalsta biedrību (BIMAB) un Latvijas energoefektivitātes asociāciju (LATEA) - ar elektromobilitāti saistītu jautājumu risināšanā.

Uzņēmums ir arī novērotājs Starptautiskās enerģijas aģentūras nolīgumā par hibrīd un elektroauto (IA-HEV.).